Informace pro budoucí šesťáky

Užitečné informace

Vážení rodiče, milý žáku,

jsem rád, že tě budeme moci v září přivítat mezi námi v naší škole. Nová škola ti přinese spoustu nových zážitků. Aby se ti lépe začínalo, předám ti pár základních informací.

1. Rozvrh hodin, vyučující, pomůcky

Rozvrh hodin a jednotliví vyučující budou známi v srpnu.  

Všechny učebnice budou poskytnuty samozřejmě zdarma, pracovní sešity do ČJ, AJ, M, sešity a potřeby do výtvarné výchovy lze zakoupit ve škole začátkem září. Pokud si je budete chtít pořídit sami během prázdnin, vyžádejte si seznam u p. Petry Skácelové (pskacelova@zskobyli.cz). Výhodou nákupu ve škole je, že kupujete pouze to, co je opravdu potřeba, a navíc za ceny přímo od výrobce.

Přes prázdniny bude vhodné pořídit rýsovací potřeby (kružítko, úhloměr, dvě pravítka – jedno s ryskou, tužka č. 3 nebo pentelka, pastelky) a nijak složitou kalkulačku.

2. Slavnostní zahájení nového šk. roku 2023/2024

Zahájení proběhne 4. září 2023 od 8.00 na školním dvoře (sraz je v 7.50           u horního vchodu do školy). Po zahájení žáci odejdou do tříd, zde dostanou klíče od skříněk a další informace. Na první den stačí, když si přinesou přezůvky.

Dne 5. září zahájí všechny třídy tzv. třídnickými hodinami, nové třídy během nich převezmou učebnice, sešity, seznámí se se školou a jejím provozem, loni tomu byl věnován celý den (5 vyučovacích hodin). Od 6. září začíná pravidelná výuka podle rozvrhu, jídelna pravidelně vaří od 5. září. Šesté třídy budou mít přichystaný adaptační kurz, který proběhne v Kobylí v rámci vyučování.

3. Přezůvky

Pro přezouvání do školy se osvědčily otevřené přezůvky, do tělocviku potom uzavřená sportovní obuv s bílou podrážkou. V září, květnu a červnu budou žáci potřebovat i sportovní obuv venkovní.

4. Osobní skříňka

Každý žák obdrží svoji skříňku, kde si může odkládat osobní věci. Ke každé skříňce dostane 2 klíče, v případě ztráty hradí jejich výrobu. Pokud zapomene klíč doma, skříňku mu otevře školník nebo sekretářka, oba mají pro tuto příležitost tzv. univerzální klíč.

5. Stravování

Školní jídelna zajišťuje pro všechny žáky, kteří se přihlásí (začátkem září), obědy a svačinky. Cena svačiny je 25 Kč a vyzvedává se po 2. vyučovací hodině, oběd stojí 33 Kč a vydává se po 6. vyučovací hodině. Rozvrh je upraven tak, aby dojíždějícím neujel kvůli obědu autobus.

Odhlašování obědů i svačinek je možné buď telefonicky ve školní jídelně (606 727 491 nebo 606 727 681), přes naše webové stránky, přímo ústně v kanceláři, nebo pomocí čipové karty. Čip obdrží každý přihlášený žák, zaplatí 100 Kč zálohu a ta mu po odhlášení ze stravování bude vrácena. Způsob odhlašování pomocí čipu bude žákům vysvětlen začátkem září.

První den nemoci si mohou rodiče oběd odebrat za dotovanou cenu (33 Kč), v další dni nemoci již oběd stojí 99 Kč.

6. Zájmová činnost

Každoročně naši vyučující připraví širokou nabídku kroužků, poplatek činí    150 Kč za pololetí. Nabídku zájmových útvarů najdete na internetu, případně s ní budou žáci seznámeni v září.

7. Elektronická žákovská knížka

Podrobně s ní budou seznámeni rodiče i žáci v září 2023, obsluha je možná prostřednictvím našich webových stránek.

Kobylí, 19. 4. 2023

                                              

Základní škola Kobylí

Základní škola Kobylí je úplná základní škola, kterou navštěvují žáci z Kobylí, Bořetic, Brumovic, Morkůvek, Velkých Pavlovic a Vrbice.

Kontakty

Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace

Školní 661
691 10 Kobylí

tel.: +420 519 431 147
e-mail: skola@zskobyli.cz

všechny kontakty na jednotlivé pracovníky

Spolupracujeme s:
Obec Kobylí Město Hustopeče MAS Hustopečsko Portál Jmk pro školy