Dotace z prostředků IROP

Závěrečné vyhodnocení

 

NÁZEV PROJEKTU:  Modernizace učebny fyziky a chemie v ZŠ Kobylí.

ČÍSLO PROJEKTU:   CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015075 a názvem

ŽADATEL:                Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace, Školní 661, 691 10,   

                                Kobylí, IČ 63402939,                                 DIČ CZ63402939.

 

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU:

         Cílem projektu je modernizace odborné učebny fyziky a chemie pro rozvoj kompetencí RVP ZV v oblasti Člověk a příroda a klíčové kompetence IROP přírodní vědy, prostřednictvím drobných stavebních úprav (zatemnění), vybavením daných prostor odpovídající moderní ICT technikou a výukovými pomůckami. Součástí projektu bude také zajištění bezbariérovosti, jež spočívá ve stavebních úpravách prostor školy pro vznik bezbariérového WC a v pořízení schodolezu. Dalším cílem realizace projektu je vytvořit adekvátní podmínky pro rozvoj specifických kompetencí u žáků naší školy, tedy ZŠ Kobylí, se zaměřením na předmět Fyzika a předmět Chemie, spadající do kategorie přírodních věd.

 

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU: 546.336,- Kč

 

VÝŠE FINANČNÍ PODPORY Z EU: 519.019,20- Kč

 

PROJEKT Modernizace učebny fyziky a chemie v ZŠ Kobylí JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

Informační leták - zde

Obecní zpravodaj Kobylí dědina č. 3/2021 - zde.

Základní škola Kobylí

Základní škola Kobylí je úplná základní škola, kterou navštěvují žáci z Kobylí, Bořetic, Brumovic, Morkůvek, Velkých Pavlovic a Vrbice.

Kontakty

Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace

Školní 661
691 10 Kobylí

tel.: +420 519 431 147
e-mail: skola@zskobyli.cz

všechny kontakty na jednotlivé pracovníky

Spolupracujeme s:
Obec Kobylí Město Hustopeče MAS Hustopečsko Portál Jmk pro školy