Doplnění školního řádu

Někdy je potřeba, aby to bylo písemně...

Ve školské radě jsme schválili následující doplnění školního řádu:

Bod 2) Žáci jsou povinni… se doplní o body l) a m) takto:

 l) Žáci chodí do školy vhodně a čistě oblečeni a upraveni, v budově školy nenosí pokrývku hlavy. Zakázáno je zejména oblečení či doplňky s vulgárními nápisy nebo obsahující a propagující rasovou nesnášenlivost, násilí, erotiku nebo omamné či psychotropní látky.

m) Ve vyučovacích hodinách platí zákaz používání mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení dětmi, žáky nebo studenty, s výjimkou jejich používání v nezbytném rozsahu ze zdravotních důvodů nebo pokud vyučující jejich použití povolí.

Záměrem bodu l) není snaha zasahovat našim žákům do výběru oblečení, ale omezit vulgarity a propagaci návykových látek.

Základní škola Kobylí

Základní škola Kobylí je úplná základní škola, kterou navštěvují žáci z Kobylí, Bořetic, Brumovic, Morkůvek, Velkých Pavlovic a Vrbice.

Kontakty

Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace

Školní 661
691 10 Kobylí

tel.: +420 519 431 147
e-mail: skola@zskobyli.cz

všechny kontakty na jednotlivé pracovníky

Spolupracujeme s:
Obec Kobylí Město Hustopeče MAS Hustopečsko Portál Jmk pro školy