INFORMACE K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU

Výběr finančních prostředků

Výběr finančních prostředků

na pravidelné akce a zájmové vzdělávání ve školním roce 2022/2023

 

Položka

Termín

Způsob úhrady

Pracovní sešity

Září, nejpozději do 30. 9. 2022

Bezhotovostně na účet školy*, hotovost v kanceláři  p. Skácelová

Výtvarné potřeby a sešity

Září, nejpozději do 30. 9. 2022

Bezhotovostně na účet školy*, hotovost v kanceláři  p. Skácelová

Školní družina (ŠD)

Září, nejpozději do 30. 9. 2022

Bezhotovostně na účet školy*

Kroužky 1. pololetí

Září, nejpozději do 30. 9. 2022

Hotovost vedoucí kroužků

Lyžařský kurz 7. tříd

Záloha - listopad, nejpozději do

Doplatek – nejpozději týden před odjezdem

Bezhotovostně na účet školy*

Lyžařský kurz  1. stupně

Záloha ve výši 600 Kč do 20.1.2023

Doplatek nejpozději do 15.2.2023

Bezhotovostně na účet školy*

Kroužky 2. pololetí

Únor, nejpozději do 28. 2. 2023

Hotovost vedoucí kroužků

Exkurze Vídeň

Dle konání akce

Bezhotovostně na účet školy*

Školní výlety, fotografie

Květen, červen dle konání akce

Hotovost třídní učitel

 

     *č. účtu 1381792359/0800, VS 63402939, text: název položky (např. ŠD) – jméno dítěte

 

Výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině činí 1000 Kč/školní rok.

Výše měsíční úplaty za pobyt v ŠD je snížena v následujících případech:

pro účastníka navštěvujícího ŠD 1 den v týdnu    20 Kč za měsíc, tj. 200 Kč za školní rok,

pro účastníka navštěvujícího ŠD 2 dny v týdnu    40 Kč za měsíc, tj. 400 Kč za školní rok,

pro účastníka navštěvujícího ŠD 3 dny v týdnu    60 Kč za měsíc, tj. 600 Kč za školní rok.

 

Výše úplaty za zájmové vzdělávání v zájmovém kroužku činí 150 Kč/pololetí.

Základní škola Kobylí

Základní škola Kobylí je úplná základní škola, kterou navštěvují žáci z Kobylí, Bořetic, Brumovic, Morkůvek, Velkých Pavlovic a Vrbice.

Kontakty

Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace

Školní 661
691 10 Kobylí

tel.: +420 519 431 147
e-mail: skola@zskobyli.cz

všechny kontakty na jednotlivé pracovníky

Spolupracujeme s:
Obec Kobylí Město Hustopeče MAS Hustopečsko Portál Jmk pro školy