O škole

Školu navštěvuje 258 žáků, chodí do 13 tříd, stará se o ně 23 vyučujících, 7 asistentek pedagoga, 3 vychovatelky školní družiny, 6 pracovnic školní jídelny, školník, 3 uklízečky, hospodářka, 2 administrativní pracovnice.

Ředitelem školy je Mgr. Vlastimil Janda, vjanda@zskobyli.cz, 776 203 505

Na škole se vyučuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu, ke stažení je v Dokumentech.

Od druhé třídy se naši žáci učí anglicky. Žáci 7. tříd začínají studovat druhý cizí jazyk (němčinu).

Na škole máme tyto odborné učebny: počítačovou, výtvarné výchovy, přírodopisu, chemie a fyziky, zeměpisu a dějepisu, rodinné výchovy (vaření), dílny, jazykovou, hudební výchovy, tělocvičnu a školní zahradu.

K dispozici jsou i dvě venkovní hřiště (asfaltové a moderní s umělou trávou), tartanová atletická dráha, doskočiště a venkovní koše na košíkovou.

 

Základní škola Kobylí

Základní škola Kobylí je úplná základní škola, kterou navštěvují žáci z Kobylí, Bořetic, Brumovic, Morkůvek, Velkých Pavlovic a Vrbice.

Kontakty

Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace

Školní 661
691 10 Kobylí

tel.: +420 519 431 147
e-mail: skola@zskobyli.cz

všechny kontakty na jednotlivé pracovníky

Spolupracujeme s:
Obec Kobylí Město Hustopeče MAS Hustopečsko Portál Jmk pro školy