Vyhlášení voleb do školské rady

Zase nadešla chvíle voleb

Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace

 

Na základě Volebního řádu (pro volby členů školské rady Základní školy Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace) vydaného Obecním úřadem Kobylí

 

v y h l a š u j i

 

volby tří zákonných zástupců nezletilých žáků školy ve školské radě.

Termín : čtvrtek 28. 4. 2022 16.00

Místo konání : školní jídelna

Účel a činnost školské rady : viz § 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.

Průběh voleb:  volba bude provedena tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva, výsledky vyhodnotí volební komise, kterou jmenuje ředitel školy v den voleb

 

Podávání návrhů kandidátů : návrhy kandidátů nebo vlastní kandidaturu odevzdejte

písemně administrativní pracovnici Petře Skácelové do 14.00  dne 26. 4. 2022.

 

 

 

Kobylí, 28. 3. 2022                                                  ……………………………………………

                                                                                   Mgr. Vlastimil Janda

                                                                                          ředitel školy

Připojené soubory

Základní škola Kobylí

Základní škola Kobylí je úplná základní škola, kterou navštěvují žáci z Kobylí, Bořetic, Brumovic, Morkůvek, Velkých Pavlovic a Vrbice.

Kontakty

Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace

Školní 661
691 10 Kobylí

tel.: +420 519 431 147
e-mail: skola@zskobyli.cz

všechny kontakty na jednotlivé pracovníky

Spolupracujeme s:
Obec Kobylí Město Hustopeče MAS Hustopečsko Portál Jmk pro školy