O naší škole

Krátké představení

Podívejte se na krátké video o naší škole - https://youtu.be/FkCYfEWzDS8

Na doplnění videa přidáváme několik informací :

Pohodová škola

Snažíme se vytvářet pohodové školní prostředí, vyžadujeme vzájemnou slušnost, chováme se k sobě s úctou, dospělí a děti jsou si partnery.

Vychováváme dětskou osobnost

Zajímá nás, jaký člověk vyroste z našeho žáka, nejen co všechno bude umět a znát.

Spolupracujeme

Se školami z Bořetic, Brumovic, Němčiček a Vrbice řešíme potřeby žáků tak, aby přechod na 2. stupeň byl co nejlepší a bezproblémový.

Chystáme se na normální výuku

V novém školním roce budeme dělit co nejvíce předmětů, hlavně matematiku, češtinu a angličtinu. V menších skupinách lépe odstraníme nedostatky z distanční výuky.

Integrujeme

Napravujeme poruchy učení. Učíme podle individuálních vzdělávacích plánů. Žáci mají možnost navštěvovat hodiny se speciálním pedagogem.

Učíme práci s informacemi

Učíme, kde informace vyhledávat a jak je použít. K dispozici máme interaktivní tabule a plně vybavenou počítačovou učebnu.

Máme preventivní program

Nabízíme semináře pro učitele i žáky, spolupracujeme s protidrogovým koordinátorem, organizujeme mimoškolní činnost našich žáků, nabízíme velký výběr zájmových kroužků.

Jsme v pěkném prostředí

Škola se nachází v klidné části Kobylí, k dispozici máme přímo u školy sportovní areál i školní pozemek. Ve škole dbáme o pěkné prostředí a snažíme se k péči o školu vést i naše žáky.

Rodič je náš partner

Rodiče mohou po domluvě být přítomni výuce, jsme rádi, když se účastníte spolu se svými dětmi mimoškolních akcí, děkujeme vám za pomoc škole. Samozřejmostí jsou individuální konzultace typu rodič – žák – pedagog.

Základní škola Kobylí

Základní škola Kobylí je úplná základní škola, kterou navštěvují žáci z Kobylí, Bořetic, Brumovic, Morkůvek, Velkých Pavlovic a Vrbice.

Kontakty

Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace

Školní 661
691 10 Kobylí

tel.: +420 519 431 147
e-mail: skola@zskobyli.cz

všechny kontakty na jednotlivé pracovníky

Spolupracujeme s:
Obec Kobylí Město Hustopeče MAS Hustopečsko Portál Jmk pro školy