Školní psycholožka

Informace o působení a činnosti školního psychologa na ZŠ Kobylí

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

dovolte, abych se Vám touto cestou představila. Jmenuji se Jana Pláteníková a od ledna 2023 pracuji dva dny v týdnu pro ZŠ Kobylí na pozici školní psycholožky. Mým posláním je napomáhat k tomu, aby všichni, kdo školu navštěvují, v ní byli spokojeni a cítili se v ní bezpečně, koordinovat následnou péči. Moji pracovnu najdete v přízemí v prostorách místnosti, kde spolu se mnou působí paní školní speciální pedagožka a je zde veden předmět speciální péče. Jsem k dispozici všem dětem, jejich učitelům a také Vám, rodičům. Postupně se budu snažit co nejlépe poznat všechny žáky a učitele a také vstřebat atmosféru celé školy.

V rámci své praxe jsem pracovala na pozici školního psychologa, školního speciálního pedagoga, pedagoga a psychologa i speciálního pedagoga v rámci Pedagogicko-psychologických poraden Hodonín i Břeclav. Dále se ve své praxi zabývám koučováním, mediací a využívám principy kognitivně-behaviorálního přístupu a terapeutického přístupu zaměřeného na řešení.

 

Občas se stává, že cítíme, že věci nejsou tak jak by měly být nebo obtížně hledáme cesty, jak se vypořádat s náročnou situací. Jedna z možností je využít odbornou psychologickou pomoc.“

 

Důvodem kontaktu se školním psychologem mohou být:

-školní záležitosti

-obtíže s učením, výrazné zhoršení prospěchu, odpor ke škole a učení, obtíže se zapomínáním úkolů a pomůcek…

-nevhodné chování ve škole, opakované poznámky a důtky od učitelů, konflikty s učiteli a spolužáky

-špatné vztahy ve třídě, osamělost, ubližování ze strany spolužáků

-potřeba podpory pro pedagoga, metodického vedení nebo konzultace a spolupráce při vedení žáků, potřeba práce s třídním kolektivem, spolupráce se členy Školního poradenského pracoviště

-psychologické poradenství při výběru střední školy

-potřeba krizové intervence nebo podpory pro žáky

 

-mimoškolní a rodinné záležitosti

-rodinné konflikty a krize, partnerské neshody, rozvodové situace

-konflikty mezi dětmi a rodiči, potíže při výchově dětí

-obtížné zvládání stresových situací, úzkostné stavy, deprese

-obavy ze zvládání nových situací

-psychosomatické obtíže, poruchy spánku, poruchy příjmu potravy

 

Samozřejmostí je naprosté zachování soukromí. Vše, co řeknete je důvěrné. Žádné informace nebudou bez Vašeho souhlasu poskytovány komukoli jinému.

V případě individuálního vedení Vašeho dítěte potřebuji od Vás podepsat individuální informovaný souhlas. Ten není potřeba v případě poskytováni krizové intervence a v případě první konzultace, kdy mne dítě vyhledá samo.

 

Školní psycholog je mediátorem vztahů, je ve škole pro žáky, stejně tak pro učitele a pro rodiče, kteří jsou všichni potřeba při řešení náročných situací ve škole. Jeho náplní činnosti je tak podpora zdravých vztahů, prevence a podpora komunikace. V případě jakýchkoli dotazů, podnětů, nejasností využijte můj telefon nebo e-mail a domluvte si schůzku.

 

Při své práci nemohu poskytnout vždy rychlé nebo zázračné výsledky. Nabízím systematickou spolupráci s klientem po dobu odpovídající závažnosti obtíží.

 

Konzultaci doporučuji vždy předem telefonicky nebo e-mailem objednat.

 

Kontakt: tel.: 777 736 417                                                              e-mail: jplatenikova@zskobyli.cz

Pracovna: budova ZŠ Kobylí - přízemí, místnost 32 vedle kabinetu ČJ  

Dny, kdy jsem ve škole: PONDĚLÍ a STŘEDA

 

Děkuji Vám za Váš čas a těším se s Vámi na shledanou.                                

                                                                                                                                                Jana Pláteníková – školní psycholog

Základní škola Kobylí

Základní škola Kobylí je úplná základní škola, kterou navštěvují žáci z Kobylí, Bořetic, Brumovic, Morkůvek, Velkých Pavlovic a Vrbice.

Kontakty

Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace

Školní 661
691 10 Kobylí

tel.: +420 519 431 147
e-mail: skola@zskobyli.cz

všechny kontakty na jednotlivé pracovníky

Spolupracujeme s:
Obec Kobylí Město Hustopeče MAS Hustopečsko Portál Jmk pro školy