Novinky ve výuce od 12. dubna

Od 12. dubna nastupují do školy žáci 3., 4. a 5. třídy. Veškeré podrobné informace rodiče obdrží v nejbližší době mailem.
Od 1. března je škola uzavřena i pro žáky 1. a 2. třídy.  I tyto třídy přejdou na online výuku.  I nadále platí,  že všichni žáci školy mohou odebírat obědy že školní jídelny za stejnou cenu jako během normální výuky. Bližší informace obdrží rodiče přímo od třídních učitelek.
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
- vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:
o žáků 1. a 2. ročníků základní školy

Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. 

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021.
Ošetřovné: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.


Připojené soubory

Základní škola Kobylí

Základní škola Kobylí je úplná základní škola, kterou navštěvují žáci z Kobylí, Bořetic, Brumovic, Morkůvek, Velkých Pavlovic a Vrbice.

Kontakty

Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace

Školní 661
691 10 Kobylí

tel.: +420 519 431 147
e-mail: skola@zskobyli.cz

všechny kontakty na jednotlivé pracovníky

Spolupracujeme s:
Obec Kobylí Město Hustopeče MAS Hustopečsko Portál Jmk pro školy