Volba nové školské rady

Tříleté období současné rady je u konce.

Na základě Volebního řádu (pro volby členů školské rady Základní školy Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace) vydaného Obecním úřadem Kobylídne 7. října 2008

 v y h l a š u j i

volby tří zákonných zástupců nezletilých žáků školy ve školské radě.

Termín : čtvrtek 26. 4. 2018 16.30

Místo konání : školní jídelna

Účel a činnost školské rady : viz § 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.

Průběh voleb: volba bude provedena tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva, výsledky vyhodnotí volební komise, kterou jmenuje ředitel školy v den voleb

Podávání návrhů kandidátů : návrhy kandidátů nebo vlastní kandidaturu odevzdejte

písemně v kanceláři školy do 15.00 dne 25. 4. 2018.

 

 

Kobylí, 23. 3. 2018                                               ……………………………………………..

                                                                                  Mgr. Vlastimil Janda

                                                                                          ředitel školy

Připojené soubory

Základní škola Kobylí

Základní škola Kobylí je úplná základní škola, kterou navštěvují žáci z Kobylí, Bořetic, Brumovic, Morkůvek, Velkých Pavlovic a Vrbice.

Kontakty

Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace

Školní 661
691 10 Kobylí

tel.: +420 519 431 147
e-mail: skola@zskobyli.cz

všechny kontakty na jednotlivé pracovníky

Spolupracujeme s:
Obec Kobylí Město Hustopeče MAS Hustopečsko Portál Jmk pro školy