Školní jídelna o podzimních prázdninách

Od 26. 10. do 30. 10. platí jiné ceny ve školní jídelně

Vzhledem k tomu, že vláda zakazuje s účinností ode dne 26. října 2020 od 00:00 hod. do dne 27. října 2020 do 23:59 hod. osobní přítomnost žáků základních škol, podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, na základním vzdělávání; upozorňujeme, že obědy ze školní jídelny lze odebírat, ale žáci hradí plnou cenu jako cizí strávníci. Totéž platí i pro dny podzimních prázdnin 29. a 30. října 2020. Obědy za běžnou žákovskou cenu budou mít zase od 2. listopadu.

Základní škola Kobylí

Základní škola Kobylí je úplná základní škola, kterou navštěvují žáci z Kobylí, Bořetic, Brumovic, Morkůvek, Velkých Pavlovic a Vrbice.

Kontakty

Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace

Školní 661
691 10 Kobylí

tel.: +420 519 431 147
e-mail: skola@zskobyli.cz

všechny kontakty na jednotlivé pracovníky

Spolupracujeme s:
Obec Kobylí Město Hustopeče MAS Hustopečsko Portál Jmk pro školy