Zvýšení cen stravného a věkové kategorie

Na základě dotazů rodičů upřesňujeme

Zvýšení cen stravného od 1. 2. 2020

Školní jídelna upozorňuje rodiče, že vzhledem k nárůstu cen potravin a energií bude

cena svačinek u žáků ZŠ zvýšena o 1 Kč, tj.

Kategorie   7 – 10 let           13 Kč,

                 11 – 14 let …… 15 Kč,

                 15 a více ……… 15 Kč.

 

KATEGORIE

DPH

CENA S DPH Kč

SVAČINA

Žáci MŠ dopolední   3–6 let

0 %

8,--

 

Žáci MŠ dopolední   7–10 let

0 %

8,--

 

Žáci MŠ odpolední   3-6 let

0%

6,-

 

Žáci MŠ odpolední   7-10 let

0%

6,-

 

Žáci ZŠ                    7–10 let

15 %

13,--

 

Žáci ZŠ     11-14, 15 a více

15 %

15,--

 

 

 

 

OBĚD

Žáci MŠ                   3-6 let

0 %

22,--

 

Žáci MŠ                 7-10 let

0 %

24,--

 

Žáci ZŠ                   7-10 let

0 %

24,--

 

Žáci ZŠ                 11-14 let

0 %

26,--

 

Žáci ZŠ                 15 a více

0 %

27,--

 

Zaměstnanci ZŠ

15 %

31,05

 

Zaměstnanci OÚ, MŠ, ZUŠ

15 %

72,--

 

Cizí strávníci

15 %

72,--

 

Školní důchodci

15 %

72,--

 

Cena oběda pro žáky zůstává beze změny, pro cizí strávníky bude cena oběda 72 Kč.

 

Ceny stravného dle věkových kategorií

Vzhledem k avizovanému zvýšení cen obědů ve školní jídelně od 1. 10. 2019 je bezesporu důležitá informace, jakým způsobem jsou vlastně zařazováni strávníci do věkových skupin ve školní jídelně. Jak je například možné, že strávník, kterému je ve školním roce 14 let, platí stejnou částku jako žák, kterému je 15 let.
Věk strávníka a skupina strávníka
Zařazování žáků do cenových kategorií se řídí vyhláškou 107/2005 Sb. ze dne 25. února 2005 o školním stravování, příloha 2: Finanční limity na nákup potravin v Kč/den/strávník, která je prováděcím právním předpisem školského zákona.
Podle této vyhlášky jsou strávníci rozděleni do těchto skupin:
1. Strávníci do 6 let
2. Strávníci 6- 10 let
3. Strávníci 11 - 14 let
4. Strávníci 15 a více let
Dále vyhláška uvádí: "Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodu 1 až 4."
Období školního roku
Období školního roku definuje zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon, § 24, odstavec 1.:
"1) Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Školní rok se člení na období školního vyučování a období školních prázdnin. Období školního vyučování se člení na pololetí. Ve školách se vyučuje v pětidenním vyučovacím týdnu. "
Z výše uvedeného vyplývá, že žák – strávník MUSÍ být dle dikce zákona zařazen do vyšší cenové skupiny, i kdyby dosáhl příslušného vyššího věku až 31. 8. následujícího kalendářního roku.

Základní škola Kobylí

Základní škola Kobylí je úplná základní škola, kterou navštěvují žáci z Kobylí, Bořetic, Brumovic, Morkůvek, Velkých Pavlovic a Vrbice.

Kontakty

Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace

Školní 661
691 10 Kobylí

tel.: +420 519 431 147
e-mail: skola@zskobyli.cz

všechny kontakty na jednotlivé pracovníky

Spolupracujeme s:
Obec Kobylí Město Hustopeče MAS Hustopečsko Portál Jmk pro školy