Prominutí úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Důležitá zpráva pro rodiče

Prominutí úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

 

Na základě rozhodnutí zřizovatele obce Kobylí a v souladu s § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, se po dobu přerušení provozu školní družiny Základní školy Kobylí v období od 11. 3. – 30. 6. 2020 promíjí úplata za zájmové vzdělávání zákonným zástupcům dětí navštěvujících školní družinu ve výši ½ úplaty měsíce března a celou částku úplaty za období duben - červen.

  

Základní škola Kobylí

Základní škola Kobylí je úplná základní škola, kterou navštěvují žáci z Kobylí, Bořetic, Brumovic, Morkůvek, Velkých Pavlovic a Vrbice.

Kontakty

Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace

Školní 661
691 10 Kobylí

tel.: +420 519 431 147
e-mail: skola@zskobyli.cz

všechny kontakty na jednotlivé pracovníky

Spolupracujeme s:
Obec Kobylí Město Hustopeče MAS Hustopečsko Portál Jmk pro školy