Dotace


OPERAČNÍ PROGRAM JAN ÁMOS KOMENSKÝ

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

Informační leták zde.


 

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ V KMENOVÝCH TŘÍDÁCH 1. STUPNĚ

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií. 

Informační leták zde.


DIGITALIZUJEME ŠKOLU II

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií a vybavení za účelem dálkového studia.

Informační leták zde.


 

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Informační leták zde.


 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Informační leták zde.


 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, EU IROP

Modernizace učebny fyziky a chemie v ZŠ Kobylí

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015075

Informační leták - zde

Obecní zpravodaj Kobylí dědina č. 3/2021 - zde.


Šablony III pro ZŠ Kobylí

Tento projekt je spolufinancován EU.

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 10. 2020

Předpokládané datum ukončení projektu. 30. 9. 2022

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24


 

Místní akční plán Hustopečsko - Výzva Podpora spolupráce

Projekt Místní akční plán vzdělávání na území ORP Hustopeče

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0002999  


 

 

Základní škola Kobylí

Základní škola Kobylí je úplná základní škola, kterou navštěvují žáci z Kobylí, Bořetic, Brumovic, Morkůvek, Velkých Pavlovic a Vrbice.

Kontakty

Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace

Školní 661
691 10 Kobylí

tel.: +420 519 431 147
e-mail: skola@zskobyli.cz

všechny kontakty na jednotlivé pracovníky

Spolupracujeme s:
Obec Kobylí Město Hustopeče MAS Hustopečsko Portál Jmk pro školy