Školní poradenské středisko


Školní poradenské středisko


Školní speciální pedagog

Bedřiška Marečková                                             e-mail: bmareckova@zskobyli.cz

Konzultace: úterý 14:30 – 15:30 hodin (možné i jindy po předchozí telefonické domluvě)

Poskytuje :

* péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie)


Metodik prevence


Michaela Černá                                                        e-mail: mcerna@zskobyli.cz

Konzultace: (možné po předchozí domluvě)

Školní metodik prevence poskytuje:

* kontrolu tvorby a realizace preventivního programu školy

* podílí se na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu a dalších sociálních patologických jevů

* monitoruje sociální patologické jevy či jejich rizika

* poskytuje přímou pomoc žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálních patologických jevů

* koordinuje spolupráci školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky

* spolupracuje s pedagogickými pracovníky při zajišťování besed a přednášek a aktivit protřídní kolektivy

* poskytuje informační a metodické materiály

* aktivně spolupracuje s rodinou v případě krizové intervence


Výchovný a karierní poradce

Lenka Varmužová                                                        e-mail: lvarmuzova@zskobyli.cz

konzultace: kdykoli po předchozí domluvě

* poskytuje poradenskou činnost pro rodiče, žáky a učitele pďż˝i volbďż˝ povolďż˝nďż˝

* sleduje právní předpisy, vyhlášky k dané problematice a o změnách informuje rodiče a žáky

* spolupracuje s PPP a úřady práce a předává žákům a rodičům nové průzkumy o uplatnitelnosti na trhu práce v budoucnu

* shromažďuje nabídky a další informace o studiu na středních školách a seznamuje s nimi žáky

* na požádání pomůže s vyplněním přihlášek na střední školu

* zajistí předání Zápisového lístku rodičům vycházejících žáků

* poskytuje rodičům a žákům informace k odvolacímu řízení, k dalším kolům přijímacího řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

* přihlášky na školy s talentovými zkouškami se podávají do                    .Na ostatní SŠ se podávají do                         . Podání přihlášky se provádí zasláním na školu poštou či osobním předáním.


* každý žák může podat v prvním kole přijímacího řízení pouze 2 přihlášky
 
* přijímací zkoušky u oborů s talentovou zkouškou se konají                                     , u ostatních oborů vzdělávání                                            


* přihlášky žáci dostatnou v prvním novoročním týdnu 2022

Základní škola Kobylí

Základní škola Kobylí je úplná základní škola, kterou navštěvují žáci z Kobylí, Bořetic, Brumovic, Morkůvek, Velkých Pavlovic a Vrbice.

Kontakty

Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace

Školní 661
691 10 Kobylí

tel.: +420 519 431 147
e-mail: skola@zskobyli.cz

všechny kontakty na jednotlivé pracovníky

Spolupracujeme s:
Obec Kobylí Město Hustopeče MAS Hustopečsko Portál Jmk pro školy