Školní poradenské středisko


Školní poradenské středisko


Školní speciální pedagog

Bedřiška Marečková                                             e-mail: bmareckova@zskobyli.cz

Konzultace: úterý 14:30 – 15:30 hodin (možné i jindy po předchozí telefonické domluvě)

Poskytuje :

* péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie)


Metodik prevence


Petra Vojtěšková                                                        e-mail: pvojteskova@zskobyli.cz

Konzultace: úterý 11:00 – 12:00 nebo 13:00 – 14:00 (možné i jindy po předchozí domluvě)

Školní metodik prevence poskytuje:

* kontrolu tvorby a realizace preventivního programu školy

* podílí se na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu a dalších sociálních patologických jevů

* monitoruje sociální patologické jevy či jejich rizika

* poskytuje přímou pomoc žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálních patologických jevů

* koordinuje spolupráci školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky

* spolupracuje s pedagogickými pracovníky při zajišťování besed a přednášek a aktivit protřídní kolektivy

* poskytuje informační a metodické materiály

* aktivně spolupracuje s rodinou v případě krizové intervence


Výchovný a karierní poradce

Marta Pešová                                                        e-mail: mpesova@zskobyli.cz

konzultace: kdykoli po předchozí domluvě

* poskytuje poradenskou činnost pro rodiče, žáky a učitele pďż˝i volbďż˝ povolďż˝nďż˝

* sleduje právní předpisy, vyhlášky k dané problematice a o změnách informuje rodiče a žáky

* spolupracuje s PPP a úřady práce a předává žákům a rodičům nové průzkumy o uplatnitelnosti na trhu práce v budoucnu

* shromažďuje nabídky a další informace o studiu na středních školách a seznamuje s nimi žáky

* na požádání pomůže s vyplněním přihlášek na střední školu

* zajistí předání Zápisového lístku rodičům vycházejících žáků

* poskytuje rodičům a žákům informace k odvolacímu řízení, k dalším kolům přijímacího řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

* přihlášky na školy s talentovými zkouškami se podávají do 28. 11. 2017. Na ostatní SŠ se podávají do 15. 3. 2018. Podání přihlášky se provádí zasláním na školu poštou či osobním předáním.

* každý žák může podat v prvním kole přijímacího řízení poze 2 přihlášky
 
* přijímací zkoušky u oborů s talentovou zkouškou se konají od 2. ledna do 15. ledna 2018, u ostatních oborů vzdělávání od 22. dubna do 30. dubna.

* přihlášky žáci dostatnou v prvním novoročním týdnu 2018

Základní škola Kobylí

Základní škola Kobylí je úplná základní škola, kterou navštěvují žáci z Kobylí, Bořetic, Brumovic, Morkůvek, Velkých Pavlovic a Vrbice.

Kontakty

Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace

Školní 661
691 10 Kobylí

tel.: +420 519 431 147
e-mail: skola@zskobyli.cz

všechny kontakty na jednotlivé pracovníky

Spolupracujeme s:
Obec Kobylí Město Hustopeče MAS Hustopečsko Portál Jmk pro školy