Školní jídelna

 Platí od 1. února 2018

  KATEGORIE DPH CENA S DPH Kč
SVAČINA

Žáci MŠ dopolední   3–6 let

0 % 8,--
 

Žáci MŠ dopolední   7–10 let

0 % 8,--
 

Žáci MŠ odpolední   3-6 let

0% 6,-
 

Žáci MŠ odpolední   7-10 let

0% 6,-
 

Žáci ZŠ     7-10 let

15 % 11,--
 

Žáci ZŠ     11-14, 15 a více

15 % 13,--
OBĚD

Žáci MŠ    3–6 let

0 % 19,--
 

Žáci MŠ    7–10 let

0 % 21,--
 

Žáci ZŠ     7-10 let

0 % 21,--
 

Žáci ZŠ     11-14, 15 a více

0 % 23,--
 

Žáci ZŠ     15 a více

0 % 24,--
  Zaměstnanci ZŠ 15 % 27,80
  Zaměstnanci OÚ, MŠ 15 % 64,--
  Cizí strávníci 15 % 64,--
  Školní důchodci 15 % 64,--

 V současnosti jsou jídla vydávána pomocí automatizovaného bezstravenkového systému s evidencí, objednáváním a výdejem stravy. Každý strávník vlastní čip (zálohovaný stokorunou). S tímto čipem se může odhlašovat z oběďů, poslední možný termín odhlášení oběda je ráno do 7.00. Obědy lze odhlásit i telefonicky u p. Lucie Otáhalové (606 727 681) nebo p. Pavlíny Škrdlové (606 727 491).

Pokud dítě zapomene čip doma, bude mu oběd vydán, pouze je třeba toto ohlásit p. Otáhalové.

Ztrátu čipu je třeba ihned nahlásit opět p. Otáhalové, ale také se zeptat p. Skácelové (adm. pracovnice), zda jej někdo nenašel a neodevzdal v kanceláři školy.

Základní škola Kobylí

Základní škola Kobylí je úplná základní škola, kterou navštěvují žáci z Kobylí, Bořetic, Brumovic, Morkůvek, Velkých Pavlovic a Vrbice.

Kontakty

Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace

Školní 661
691 10 Kobylí

tel.: +420 519 431 147
e-mail: skola@zskobyli.cz

všechny kontakty na jednotlivé pracovníky

Spolupracujeme s:
Obec Kobylí Město Hustopeče MAS Hustopečsko Portál Jmk pro školy