Dotace


TECHNICKÉ ZÁZEMÍ V KMENOVÝCH TŘÍDÁCH 1. STUPNĚ

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií. 

Informační leták zde.


 

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Informační leták zde.


 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, EU IROP

Modernizace učebny fyziky a chemie v ZŠ Kobylí

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015075

Informační leták - zde

Obecní zpravodaj Kobylí dědina č. 3/2021 - zde.


Šablony III pro ZŠ Kobylí

Tento projekt je spolufinancován EU.

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 10. 2020

Předpokládané datum ukončení projektu. 30. 9. 2022

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24


 

Místní akční plán Hustopečsko - Výzva Podpora spolupráce

Projekt Místní akční plán vzdělávání na území ORP Hustopeče

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0002999  


 

 

Základní škola Kobylí

Základní škola Kobylí je úplná základní škola, kterou navštěvují žáci z Kobylí, Bořetic, Brumovic, Morkůvek, Velkých Pavlovic a Vrbice.

Kontakty

Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace

Školní 661
691 10 Kobylí

tel.: +420 519 431 147
e-mail: skola@zskobyli.cz

všechny kontakty na jednotlivé pracovníky

Spolupracujeme s:
Obec Kobylí Město Hustopeče MAS Hustopečsko Portál Jmk pro školy