Exkurze v nemocnici Břeclav

14.ledna se třída 9.A vydala na exkurzi do břeclavské nemocnice. Mile nás přivítala zástupkyně nemocnice, která nás provedla zajímavými pracovišti rentgenu a CT, kde jsme si zopakovali znalosti z fyziky a anatomie člověka. Následně jsme si prohlédli pracoviště rehabilitačního oddělení, které je skvěle vybaveno na rozcvičení a posílení snad každého svalu v našem těle. Laboratoře biochemia a hematologie nás zase ohromily důmyslnými analyzátory a vypracovaným systémem zpracování vzorků. Žáky také velmi zaujala krevní banka a systém vydávání transfuzních preparátů. Na transfůzním oddělení jsme se dověděli vše potřebné o dárcovství kostní dřeně, krve i plazmy a jeho velké potřebě v našem regionu. Nejvíce jsme se těšili na návštěvu rychlé záchranné služby, kde jsme měli možnost si prohlédnout sanitky i zevnitř a dostali jsme také vysvětlení funkce jednotlivých částí vozu.Jako bonus jsme ještě navštívili nemocniční lékárnu a zjistili, jak se vlastně léky k pacientům dostávají a co vše je třeba udělat, aby lék byl řádně skladován a vydán.

Děkujeme břeclavské nemocnici za možnost prohlédnout si provozy, kam bychom se jistě jako pacienti nikdy nedostali. Měli jsme možnost shlédnout dokanale "sehraný orchestr" různých činností a stovek zaměstnanců, kteří zachraňují životy našich blízkých a pečují o naše zdraví. Naši žáci si uvědomili, jak velká je zodpovědnost a nasazení v práci zdravotníků, ale také jak potřebná a záslužná práce to je.

Základní škola Kobylí

Základní škola Kobylí je úplná základní škola, kterou navštěvují žáci z Kobylí, Bořetic, Brumovic, Morkůvek, Velkých Pavlovic a Vrbice.

Kontakty

Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace

Školní 661
691 10 Kobylí

tel.: +420 519 431 147
e-mail: skola@zskobyli.cz

všechny kontakty na jednotlivé pracovníky

Spolupracujeme s:
Obec Kobylí Město Hustopeče MAS Hustopečsko Portál Jmk pro školy