Družina

Informace o školní družině

Rozhodnutí o přijetí k pravidelné docházce do školní družiny – školní rok 2023/2024

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména prováděcím předpisem ke školskému zákonu – vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

 • o zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy
 • rodiče žádají o zařazení dětí do školní družiny do 6. 9. Pokud tento den připadá na volný den, platí následující pracovní den.
 • ředitel školy uvědomí rodiče o zařazení, případně nezařazení, dítěte do školní družiny do 22. 9. zveřejněním na www.zskobyli.cz a ve vývěskách školy
 • v případě nezaplacení poplatku za školní družinu do termínu daného směrnicí školy, pokud není dítě od poplatku osvobozeno, bude dítě ze školní družiny vyloučeno a místo bude nabídnuto jinému zájemci
 • při zařazení dětí do školní družiny jsou děti přijímány na základě tohoto pořadí:

1)      děti, jejichž rodiče jsou zaměstnáni nebo patří mezi osoby samostatně výdělečně činné, zaměstnání musí být doloženo potvrzením zaměstnavatele, v případě osob samostatně výdělečně činných musí být doloženo čestné prohlášení o provádění samostatné výdělečné činnosti

2)      u dětí, které dojíždějí, bude zohledněna vzdálenost, dopravní obslužnost a věk dětí

3)      děti matek na mateřské a rodičovské dovolené

4)      ostatní děti

 • v případě závažných důvodů může ředitel školy učinit výjimku ze stanoveného pořadí

 

Ředitel Základní školy Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán rozhodl podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. a podle „kritérií přijetí do školní družiny“, že se od školního roku 2022/2023 přijímají k pravidelné docházce do školní družiny při Základní škole Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace tito žáci: viz příloha.

 

 

Kobylí 20. září 2023                                       ………………………………………….

                                                                         Mgr. Vlastimil Janda

                                                                                ředitel školy

 

 

 

Seznam přijatých žáků do školní družiny                             Školní rok 2023/2024

 

      1. oddělení      2. oddělení       3. oddělení

 

Jednací číslo žáka

 

Jednací číslo žáka

 

Jednací číslo žáka

 

SD/0101/2023

 

SD/0201/2023

 

SD/0301/2023

 

SD/0102/2023

 

SD/0202/2023

 

SD/0302/2023

 

SD/0103/2023

 

SD/0203/2023

 

SD/0303/2023

 

SD/0104/2023

 

SD/0204/2023

 

SD/0304/2023

 

SD/0105/2023

 

SD/0205/2023

 

SD/0305/2023

 

SD/0106/2023

 

SD/0206/2023

 

SD/0306/2023

 

SD/0107/2023

 

SD/0207/2023

 

SD/0307/2023

 

SD/0108/2023

 

SD/0208/2023

 

SD/0308/2023

 

SD/0109/2023

 

SD/0209/2023

 

SD/0309/2023

 

SD/0110/2023

 

SD/0210/2023

 

SD/0310/2023

 

SD/0111/2023

 

SD/0211/2023

 

SD/0311/2023

 

SD/0112/2023

 

SD/0212/2023

 

SD/0312/2023

 

SD/0113/2023

 

SD/0213/2023

 

SD/0313/2023

 

SD/0114/2023

 

SD/0214/2023

 

SD/0314/2023

 

SD/0115/2023

 

SD/0215/2023

 

SD/0315/2023

 

SD/0116/2023

 

SD/0216/2023

 

SD/0316/2023

 

SD/0117/2023

 

SD/0217/2023

 

SD/0317/2023

 

 

 

SD/0218/2023

 

SD/0318/2023

 

 

 

SD/0219/2023

 

SD/0319/2023

 

 

 

 

 

SD/0320/2023

 

 

 

 

 

SD/0321/2023

 

 

 

 

 

SD/0322/2023

 

 

 

 

 

SD/0323/2023

 

Školní družinu navštěvují žáci 1. - 5. třídy. Pro velký zájem máme otevřeny 3 oddělení. Vedoucí vychovatelkou je Andrea Rusňáková, vychovatelkami jsou Hana Kučerová a Pavlína Brúčková.

Vnitřní řád školní družiny a žádost o uvolnění ze školní družiny najdete níže ke stažení.

 

 

Rozhodnutí o přijetí k pravidelné docházce do školní družiny – školní rok 2022/2023

 

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména prováděcím předpisem ke školskému zákonu – vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

 • o zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy
 • rodiče žádají o zařazení dětí do školní družiny do 6. 9. Pokud tento den připadá na volný den, platí následující pracovní den.
 • ředitel školy uvědomí rodiče o zařazení, případně nezařazení, dítěte do školní družiny do 16. 9. zveřejněním na www.zskobyli.cz a ve vývěskách školy
 • v případě nezaplacení poplatku za školní družinu do termínu daného směrnicí školy, pokud není dítě od poplatku osvobozeno, bude dítě ze školní družiny vyloučeno a místo bude nabídnuto jinému zájemci
 • při zařazení dětí do školní družiny jsou děti přijímány na základě tohoto pořadí:

1)     děti, jejichž rodiče jsou zaměstnáni nebo patří mezi osoby samostatně výdělečně činné, zaměstnání musí být doloženo potvrzením zaměstnavatele, v případě osob samostatně výdělečně činných musí být doloženo čestné prohlášení o provádění samostatné výdělečné činnosti

2)     u dětí, které dojíždějí, bude zohledněna vzdálenost, dopravní obslužnost a věk dětí

3)     děti matek na mateřské a rodičovské dovolené

4)     ostatní děti

 • v případě závažných důvodů může ředitel školy učinit výjimku ze stanoveného pořadí

 

Ředitel Základní školy Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán rozhodl podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. a podle „kritérií přijetí do školní družiny“, že se od školního roku 2022/2023 přijímají k pravidelné docházce do školní družiny při Základní škole Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace tito žáci: viz příloha.

 

 

Kobylí 16. září 2022                                               ………………………………………….

   Mgr. Vlastimil Janda

ředitel školy

 

 

 

 

 

 

Seznam přijatých žáků do školní družiny                                  Školní rok 2022/2023

 

     

 

Jednací číslo žáka

 

Jednací číslo žáka

 

Jednací číslo žáka

 

SD/0101/2022

 

SD/0201/2022

 

SD/0301/2022

 

SD/0102/2022

 

SD/0202/2022

 

SD/0302/2022

 

SD/0103/2022

 

SD/0203/2022

 

SD/0303/2022

 

SD/0104/2022

 

SD/0204/2022

 

SD/0304/2022

 

SD/0105/2022

 

SD/0205/2022

 

SD/0305/2022

 

SD/0106/2022

 

SD/0206/2022

 

SD/0306/2022

 

SD/0107/2022

 

SD/0207/2022

 

SD/0307/2022

 

SD/0108/2022

 

SD/0208/2022

 

SD/0308/2022

 

SD/0109/2022

 

SD/0209/2022

 

SD/0309/2022

 

SD/0110/2022

 

SD/0210/2022

 

SD/0310/2022

 

SD/0111/2022

 

SD/0211/2022

 

SD/0311/2022

 

SD/0112/2022

 

SD/0212/2022

 

SD/0312/2022

 

SD/0113/2022

 

SD/0213/2022

 

SD/0313/2022

 

SD/0114/2022

 

SD/0214/2022

 

SD/0314/2022

 

SD/0115/2022

 

SD/0215/2022

 

SD/0315/2022

 

SD/0116/2022

 

SD/0216/2022

 

SD/0316/2022

 

SD/0117/2022

 

SD/0217/2022

 

SD/0317/2022

 

 

 

 

 

SD/0318/2022

 

 

 

 

 

SD/0319/2022

 

 

 

 

 

SD/0320/2022

 

 

 

 

 

SD/0321/2022

 

 

 

 

 

SD/0322/2022

Školní družinu navštěvují žáci 1. - 5. třídy. Pro velký zájem máme otevřeny 3 oddělení. Vedoucí vychovatelkou je Andrea Rusňáková, vychovatelkami jsou Hana Kučerová a Pavlína Brúčková.

Vnitřní řád školní družiny a žádost o uvolnění ze školní družiny najdete níže ke stažení.

Rozhodnutí o přijetí k pravidelné docházce do školní družiny – školní rok 2021/2022

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména prováděcím předpisem ke školskému zákonu – vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

 • o zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy
 • rodiče žádají o zařazení dětí do školní družiny do 6. 9. Pokud tento den připadá na volný den, platí následující pracovní den.
 • ředitel školy uvědomí rodiče o zařazení, případně nezařazení, dítěte do školní družiny do 16. 9. zveřejněním na www.zskobyli.cz a ve vývěskách školy
 • v případě nezaplacení poplatku za školní družinu do termínu daného směrnicí školy, pokud není dítě od poplatku osvobozeno, bude dítě ze školní družiny vyloučeno a místo bude nabídnuto jinému zájemci
 • při zařazení dětí do školní družiny jsou děti přijímány na základě tohoto pořadí:

1)     děti, jejichž rodiče jsou zaměstnáni nebo patří mezi osoby samostatně výdělečně činné, zaměstnání musí být doloženo potvrzením zaměstnavatele, v případě osob samostatně výdělečně činných musí být doloženo čestné prohlášení o provádění samostatné výdělečné činnosti

2)     u dětí, které dojíždějí, bude zohledněna vzdálenost, dopravní obslužnost a věk dětí

3)     děti matek na mateřské a rodičovské dovolené

4)     ostatní děti

 • v případě závažných důvodů může ředitel školy učinit výjimku ze stanoveného pořadí

 

Ředitel Základní školy Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán rozhodl podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. a podle „kritérií přijetí do školní družiny, že se od školního roku 2021/2022 přijímají k pravidelné docházce do školní družiny při Základní škole Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace tito žáci: viz tabulka.

Seznam přijatých žáků do školní družiny                                  Školní rok 2021/2022

 

     

 

Jednací číslo žáka

 

Jednací číslo žáka

 

Jednací číslo žáka

 

SD/0101/2021

 

SD/0201/2021

 

SD/0301/2021

 

SD/0102/2021

 

SD/0202/2021

 

SD/0302/2021

 

SD/0103/2021

 

SD/0203/2021

 

SD/0303/2021

 

SD/0104/2021

 

SD/0204/2021

 

SD/0304/2021

 

SD/0105/2021

 

SD/0205/2021

 

SD/0305/2021

 

SD/0106/2021

 

SD/0206/2021

 

SD/0306/2021

 

SD/0107/2021

 

SD/0207/2021

 

SD/0307/2021

 

SD/0108/2021

 

SD/0208/2021

 

SD/0308/2021

 

SD/0109/2021

 

SD/0209/2021

 

SD/0309/2021

 

SD/0110/2021

 

SD/0210/2021

 

SD/0310/2021

 

SD/0111/2021

 

SD/0211/2021

 

SD/0311/2021

 

SD/0112/2021

 

SD/0212/2021

 

SD/0312/2021

 

SD/0113/2021

 

SD/0213/2021

 

SD/0313/2021

 

SD/0114/2021

 

SD/0214/2021

 

SD/0314/2021

 

SD/0115/2021

 

SD/0215/2021

 

SD/0315/2021

 

SD/0116/2021

 

SD/0216/2021

 

SD/0316/2021

 

SD/0117/2021

 

SD/0217/2021

 

SD/0317/2021

 

SD/0118/2021

 

 

 

SD/0318/2021

 

SD/0119/2021

 

 

 

SD/0319/2021

 

SD/0120/2021

 

 

 

 

 

SD/0121/2021

 

 

 

 

 

SD/0122/2021

 

 

 

 

 

SD/0123/2021

 

 

 

 

Připojené soubory

Základní škola Kobylí

Základní škola Kobylí je úplná základní škola, kterou navštěvují žáci z Kobylí, Bořetic, Brumovic, Morkůvek, Velkých Pavlovic a Vrbice.

Kontakty

Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace

Školní 661
691 10 Kobylí

tel.: +420 519 431 147
e-mail: skola@zskobyli.cz

všechny kontakty na jednotlivé pracovníky

Spolupracujeme s:
Obec Kobylí Město Hustopeče MAS Hustopečsko Portál Jmk pro školy