EU, dotace

Výzva k podání nabídek


C153593 - Zajištění výuky v zahraničí dle výzvy č. 56 MŠMT - Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky II

vše potřebné najdete na http://www.op-vk.cz/cs/siroka-verejnost/verejne-zakazky/nove-vyhlasene-zakazky/vyzva-k-podani-nabidek-na-verejnou-zakazku-zajisteni-vyuky-v-zahranici-dle-vyzvy-c-56-msmt-zahranicni-jazykove-vzdelavaci-pobyt-pro-zaky-ii.html


EU peníze školám 

V současné škole realizuje škola projekt "Základní škola Kobylí - škola bez stresu".

V projektu jsme se zaměřili na následující klíčové aktivity:

I/1 - Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků ZŠ

I/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti - ukázka učebního materiálu

I/3 - Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků ZŠ a k individualizaci výuky v této oblasti

II/1 - Individualizace výuky cizích jazyků

II/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků - ukázka učebního materiálu

II/5 - Jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v zahraničí

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT - ukázka učebního materiálu

III/3 - Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií

IV/1 - Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků ZŠ

IV/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvojimatematické gramotnosti žáků ZŠ - ukázka učebního materiálu

IV/3 - Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků ZŠ a k individualizaci výuky v této oblasti

V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd - ukázka učebního materiálu z fyziky a z přírodopisu

V/3 - Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků ZŠ a k individualizaci výuky v této oblasti

VI/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti - ukázka učebního materiálu z matematiky a z výchov

VI/3 - Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvojifinanční gramotnosti žáků základních škol

 

Výběrové řízení

Výzva je ke stažení zde.

Výsledek výběrového řízení je zde.